Future Card Buddyfight Tanjou! Oretachi no Saikyou Body! anunciado para Nintendo 3DS

La saga Future Card Buddyfight vuelve a la portátil Nintendo 3DS con el lanzamiento de Future Card Buddyfight Tanjou! Oretachi no Saikyou Body!.